Now Playing : Japan Quake Shuts Down Tech Companies